חוות דעת רפואית היא חלק מרכזי בהליך ההגשה של תביעות רשלנות רפואית, כשבכוחה להצביע על עצם הרשלנות, ובכך לשנות מן הקצה אל הקצה את סיכויי ההצלחה במקרה הנתון.

חוות דעת רפואית היא בגדר חובה כאשר מגישים תביעת רשלנות רפואית, מאחר והיא מעידה על ההתנהלות הרשלנית של הרופא או הצוות הרפואי המטפל. כחלק מהכנת התביעה עורך דין רשלנות רפואית בחיפה יסייע לכם לקבל חוות דעת רפואית מקצועית אשר תעזור בהוכחת התביעה שלכם ובקבלת פיצויים מקסימליים עבור הנזק שנגרם.

חוות דעת רפואית מסייעת רבות לנפגע ועלולה להשפיע משמעותית על הצלחת התביעה. הגשת תביעות בתחום של רשלנות רפואית היא נפוצה, כאשר התביעות עשויות להתייחס לכל אחד מהתחומים הרפואיים המרכזיים וגם לשלבים שונים של התהליך הטיפולי החל מהאבחון ועד לטיפול עצמו.

כאשר מגישים תביעת רשלנות רפואית, ועל אחת כמה וכמה במקרים המגיעים לבתי המשפט, יש חשיבות מכרעת להוספת חוות דעת רפואית למשוואת התביעה. למעשה, על פי תקנות סדר הדין האזרחי משנת 1984, זו חובה של ממש בתביעות העוסקות בנזקי גוף, גם כתוצאה מטיפול רפואי לקוי.

מהי חוות דעת רפואית?

כפי שניתן להסיק משמה, חו"ד רפואית מופקת על ידי רופא המומחה בתחום הרפואי הנתון, למשל רפואה פנימית, רפואת משפחה, קרדיולוגיה, אורתופדיה, כירורגיה, רפואת שיניים וכן הלאה.

המטרה שלה היא לבחון מ-א' ועד ת' את מאפייני הטיפול שניתן לאדם מסוים – לרוב יהיה זה הצד המגיש את התביעה – ולראות האם הוא היה תקין. אם מתברר על פי חוות הדעת כי נעשתה כאן חריגה מ"מבחן הרופא הסביר", יכול מאד להיות שיש כאן עילה ממשית להגשת תביעה נגד הרופא בגין אותה רשלנות.

חוות דעת רפואית חייבת להיות מקיפה, ולהתבסס על כלל הידע הרפואי הקיים בנושא הספציפי בנקודת הזמן הרלוונטית (סקירה של ספרות רפואית עדכנית נדרשת לצורך זה), תוך ירידה לפרטים הקטנים ביותר של הטיפול הרפואי שבוצע בפועל.

חוות הדעת יכולה להתייחס לפעולות שנעשו או שלא נעשו על ידי הרופא המטפל, כדי לראות אם יש כאן סטייה מההליך המקובל, אבל גם לשאלת הנזק שנגרם לאותו אדם. הנזק, כידוע, יכול להיות זמני או קבוע, כאשר מטרת חוות הדעת היא לעמוד על הממדים שלו – נניח, אחוזי הנכות.

ההתייחסות של חו"ד רפואית לגובה הנזק מהווה משתנה מרכזי מאד בדרך לגיבוש התביעה, מאחר שהיא מגדירה במידה רבה את הסכום שייתבע. עם זאת, יש לזכור שפעמים רבות יש סעיפים אחרים שמגדירים את הפיצוי אותו דורשים ושאינם קשורים בהכרח לחוות הדעת, למשל אובדן הכנסות או פגיעה בכושר ההשתכרות – מצבים שמצריכים הוכחות אחרות לחלוטין (דוגמת תלושי משכורת אחרונים).

שימו לב שחוות דעת רפואית עשויה להידרש בשלבים שונים בתהליך המשפטי. לא פעם יש צורך בהגשה של חוות דעת משלימה, וזאת אם הצד הנתבע מספק חו"ד נגדית שאינה עולה בקנה אחד עם המתואר בחוות הדעת של הצד התובע. במקרים מסוימים על הגורם שהפיק את חוות הדעת לקחת חלק מהותי עוד יותר בתהליך המשפטי, ועליו להתייצב בבית המשפט במטרה להסביר את חוות הדעת שהוא סיפק.

חוות דעת רפואית גם בתביעות בגין נזקי גוף

חלק משמעותי מחוות הדעת המופקות כיום הוא לצורכי הגשת תביעות במקרים אלה – אבל זהו אינו התרחיש היחידי. חוות דעת רפואית נדרשת גם כשמגישים תביעה לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף מחברת הביטוח בגין תאונת דרכים, פגיעה בעבודה, מחלה קשה וכן הלאה.

במקרים אלה ייתכן שחוות הדעת תצטרך לעמוד על הקשר בין הפגיעה הנקודתית לבין גובה הנזק, וזאת במטרה לראות האם המקרה עומד בדרישות הביטוח, והאם הנזק אכן צריך להיכלל במסגרת התביעה.

תביעות אשר מוגשות למוסד לביטוח לאומי או לרשויות המס, במטרה לצמצם את התשלום לגורמים אלה או לקבל מהם זכויות שונות, מצריכות בשלבים שונים לאורך התהליך חוות דעת רפואית – גם אם חשיבות מכרעת מקבלת הוועדה הרפואית שעורכים הגופים האלה. מקרים נוספים שעשויים להצריך חוות דעת רפואיות הם תביעות בגין פעולות איבה או פגיעה במהלך השירות הצבאי, תביעות שעשויות להיות מוגשות נגד המדינה או נגד משרד הביטחון.

יש להדגיש כי במספר מצומצם של מקרים כן ניתן להגיש תביעה גם ללא חוות דעת רפואית, עקב סיבות שונות. עם זאת, המציאות מראה שמצבים מהסוג הזה הם נדירים בכל קנה מידה, כשנראה שהסטנדרט הוא אכן חובת הגשת חוות הדעת.

כמה עולה חוות דעת רפואית?

אין צורך להיות מומחה בתחום כדי לשער כי חוות דעת רפואית תצריך תשלום לגורם שמספק אותה, שעשוי להיות גבוה יחסית בהתחשב במורכבות התחום הרפואי ובצורך של חוות הדעת להיות מקיפה במיוחד.

יש מקרים בהם התהליך מתבצע בתיווכו או באמצעותו של עורך הדין רשלנות רפואית בחיפה המייצג את התובעים בתהליך – עורכי דין מקיימים לא פעם שיתופי פעולה עם מומחים בתחומים שונים – בעוד שבמקרים אחרים יש למצוא את הגורם הרפואי באופן עצמאי. אף על פי שמימון חוות הדעת מוטל על התובע, כן ניתן לדרוש שבמקרה של זכייה בתביעה יספק הצד הנתבע החזר כספי על עלות זו.