מעוניינים להגיש תביעת נזיקין? ישנן מספר עילות מרכזיות המאפשרות לכם לתבוע בגינן. גם בתחום הרפואה, במקרה בו נגרם לכם נזק כתוצאה מרשלנות של הצוות הרפואי, עומדת בפניכם האפשרות להגיש תביעת נזיקין באמצעות עורך דין רשלנות רפואית בחיפה ולקבל פיצויים עבור הנזק שנגרם.

תביעת נזיקין נוצרת מאירועי היומיום המתרחשים סביבנו. לדוגמה: התרשלות של הצוות הרפואי שלא היה קשוב לכאביה ולתלונותיה של היולדת וכתוצאה מכך נגרם נזק, אדם המטייל ברחוב עם כלבו ולפתע מגיע כלב אחר ומתחיל לתקוף אותם, התנהלות שכן או מפעל אשר מפריעה לאדם אחר ומקרים רבים נוספים.

במקרים אלו, בהם נגרם נזק, יוכלו לתבוע על ידי תביעת נזיקין את נזקיהם ממי שאחראי לנזק, בין אם זה הצוות הרפואי שלא הקשיב לתלונותיה של היולדת וכתוצאה מכך נגרם נזק לה או לוולד, בין אם זה בעל הכלב התוקף שלא הלך עם הכלב קשור ובין אם זה האדם או המפעל שהפריע לאדם אחר.

רבים המקרים בהם תקום עילה של תביעת נזיקין, והמשותף לכולם הוא הנזק שנגרם לאדם עקב התנהלות או התנהגות של אדם אחר. מטרתה של תביעת נזיקין היא להחזיר את מצבו של הניזוק לקדמותו על ידי חיוב המזיק בתשלום פיצויים בשל הנזק שנגרם.

בהחלטה האם להגיש תביעת נזיקין צריך לקחת בחשבון האם אכן יש אחריות מצד מזיק מסוים, ומהו גודל הנזק שנגרם. במקרה בו הנזק הוא מזערי, יכול להיות שהוצאות המשפט יעלו על גובה הפיצויים ותביעת נזיקין לא תהיה כדאית. כך למשל, במקרה שבו עולה חשש להתקיימותה של רשלנות בתחום הרפואה, יש לקבל סיוע של עורך דין רשלנות רפואית בחיפה שיבדוק את התקיימותה של האחריות על פי עובדות המקרה ויעריך את גובה הנזק שנגרם. לרוב, בתביעות בגין רשלנות רפואית בית המשפט פוסק פיצויים גבוהים מאחר והנזקים הם חמורים ולעתים אף בלתי הפיכים.

את מי צריך לתבוע בתביעת נזיקין?

בהליך של תביעת נזיקין יש לתבוע את המזיק, אשר הוא יערב את חברת הביטוח שלו, במידה והוא מבוטח, והחברה המבטחת תמנה עורך דין מטעמה שיטפל בתביעה. הכלל הוא "הכיס העמוק יותר": במידה והמזיק מבוטח, יש לתבוע גם את המבטחת שלו מכיוון שהיא בעלת "כיס עמוק" ויש לה את האמצעים לשלם את הפיצויים הכספיים שיפסוק בית המשפט.

עוולת הרשלנות

כאשר מדובר בתביעת נזיקין, עוולת המסגרת הנפוצה ביותר כיום בבתי המשפט היא עוולת הרשלנות.

עוולת הרשלנות
עוולת הרשלנות

רשלנות פירושה התנהלות מבלי לנקוט במידת הזהירות הסבירה המצופה מאדם, אשר כתוצאה מכך נגרם נזק לאחר, שלא היה נגרם אלמלא המזיק נהג כפי שנהג.

כיצד מוכיחים תביעת נזיקין בגין רשלנות?

הדרך להוכחת תביעת נזיקין נעשית על ידי הוכחת כל יסודות עוולת הרשלנות.

 1. יש להוכיח כי קיימת חובת זהירות מושגית וחובת זהירות קונקרטית.
 2. כי נעשתה הפרה של חובת הזהירות.
 3. נגרם נזק גופני או נפשי.
 4. קיים קשר סיבתי בין הפרת חובת הזהירות לבין הנזק שנגרם לניזוק.

כאשר מדובר בתחום הרפואה, תביעות נזיקין רבות מוגשות בגין רשלנות רפואית של הרופא המטפל, הצוות הרפואי, או כל גורם אחראי אחר כלפי המטופל שניזוק. הוכחת היסוד השני של עוולת הרשלנות (הפרת חובת הזהירות) נעשה על ידי מבחן "הרופא הסביר" הבוחן האם הרופא המטפל התנהל על פי סטנדרטים רפואיים מקובלים, או שמא סטה מהם וכתוצאה מכך התרשל. על מנת להוכיח כי אכן התקיימה רשלנות רפואית במקרה שלכם, יש צורך לקבל סיוע של עורך דין רשלנות רפואית בחיפה בעל ידע וניסיון בניהול תיקים מורכבים אלו שידע לבסס להוכיח את יסודות העילה בהתאם למקרה שלכם על מנת לנצח בתביעה ובכדי שתקבלו את הפיצויים המקסימליים המגיעים לכם. 

דוגמה בה הוגשה תביעת נזיקין בגין רשלנות רפואית:

מקרה בו נעשתה רשלנות של הצוות הרפואי אשר הובילה למחלה קשה בשיעור של 100% נכות אצל התינוקת.

האם היולדת לא הייתה תחת השגחה צמודה, ובמשך פרקי זמן לא קצרים, לרבות בחצי השעה שקדמה להידרדרות החריפה במצבה ואשר במהלכה היא סבלה ממחנק והקאות – לא נבדקה כלל על-ידי רופא. הצוות הרפואי לא העניק לאֵם את תשומת הלב הראויה והנדרשת. הוא לא היה קשוב לתלונותיה ולא היה רגיש למצוקותיה וכתוצאה מכך לאחר שניסיונות ליילד את העובר לא צלחו, הוצא העובר באמצעות שולפן.

החלטת בית המשפט היא כי התקיימה רשלנות רפואית באי הדיווח בין הרופאים לבין עצמם ובין המיילדות לבין הרופאים, וגם באשר להפעלת שיקול הדעת המוטעה מצד המיילדת. ראוי לציין כי אילו הייתה מתבצעת, כנדרש, השגחה רצופה, ולו היה הצוות הרפואי מקפיד על נוהל תקין של רישום ודיווח, יכול וניתן היה למנוע או להקל את מצבה של התינוקת. כל יולדת, ולא רק מי שחוותה מצוקה מיוחדת בעת הלידה, זכאית לכך שהצוות הרפואי יקל עמה ולא יוסיף על מדאוביה.

בית המשפט פסק לטובת התובעת פיצויים על סך 8 מיליון ₪ בנוסף לתשלומים עיתים בסכומים נכבדים.

עוולת הפרת חובה חקוקה

הפרת חובה חקוקה
הפרת חובה חקוקה

בעוולת הפרת חובה חקוקה בודק הניזוק האם אדם אחר הפר חובה חקוקה, בין אם זה חוק, תקנות או פקודות, והחיקוק נועד לטובתו או להגנתו של הניזוק, או לטובתם או להגנתם של בני האדם בכלל, או של בני אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו ניזוק, ההפרה גרמה לניזוק נזק מן הסוג שאליו נתכוון החיקוק וכתוצאה מהרשלנות של אותו אדם אחר נגרם נזק לניזוק.

העוולה עצמה אינה יוצרת את החובה אלא יוצרת עילת תביעה בנזיקין, שכן העוולה קובעת את המסגרת הכללית, ומתבססת על כך שהמזיק הפר חובה חוקית שמוטלת עליו מחוץ לפקודת הנזיקין ואשר גרמה נזק לניזוק.

מה צריך להוכיח בתביעת נזיקין בגין הפרת חובה חקוקה?

 1. יש להוכיח אי קיומה של חובה המוטלת על האדם המזיק מכוח חוק, תקנה ופקודה.
 2. כי החיקוק נועד לשם הגנתו ולטובתו של הניזוק.
 3. האדם המזיק הפר את החובה המוטלת עליו.
 4. ההפרה גרמה לנזק אצל הניזוק.
 5. הנזק שנגרם הוא מסוג הנזק אליו נתכוון החיקוק.

דוגמה בה הוגשה תביעת נזיקין בגין הפרת חובה חקוקה:

חובת הסודיות קבועה בחוק זכויות החולה – רופאה שהפרה את חובת הסודיות, והרופאה גילתה לאמא של החבר של התובעת שהיא בהריון עוד לפני שהתובעת יודעת שהיא בהיריון, אז ביהמ"ש קבע שיש הפרת חובת סודיות וחייב את שירותי בריאות כללית לשלם 180,000 ₪.

עוולות פרטיקולריות

פקודת הנזיקין מונה עוולות פרטיקולריות אשר בהתקיימן זכאי הניזוק לפיצוי כספי, בכפוף להוכחת הנזק שנגרם לו כתוצאה מאותה עוולה והוכחת הקשר הסיבתי בין הפרת החובה כלפיו לבין הנזק שנגרם לו.

העוולות הפרטיקולריות הנן רבות, אך נזכיר את הבולטות ביניהן.

היזק על ידי כלב

בתביעת נזיקין בשל נזק גוף שנגרם על ידי כלב, חייב בעליו של הכלב או מי שמחזיק בכלב דרך קבע לפצות את הניזוק.

היזק על ידי כלב
היזק על ידי כלב

אחריות בעל הכלב או מי שמחזיק בכלב דרך קבע אינה מוחלטת וישנם שלושה מקרים מסוימים אשר בהתקיימם לא יישא בעל הכלב או מי שמחזיק בו דרך קבע בנזיקין.

 1. התגרות של הניזוק בכלב.
 2. תקיפת הניזוק את הבעלים, את בן זוגו, הורו או ילדיו.
 3. הסגת גבול של הניזוק במקרקעין של הבעלים.

דוגמה בה הוגשה תביעת נזיקין בגין היזק על ידי כלב:

בדרכה חזרה של התובעת וכלב המשפחה מהטיול הבחינה כי כלבה של הנתבעת רץ לעבר כלב המשפחה במטרה לתקוף אותו. כדי להציל את כלב המשפחה, הרימה התובעת את כלב המשפחה על ידיה והצמידה אותו לכתפה. כלב הנתבעת ננעל עם שיניו על חלקה התחתון של זרועה השמאלית של התובעת במשך זמן מה וגרם לה לנזק גופני רב. כתוצאה מהאירוע נגרמו לתובעת פצעי נשיכה שהתבטאו בנפיחויות וכאבים ביד. התובעת שהתה בחופשת מחלה במשך 10 ימים, נטלה אנטיביוטיקה ומשככי כאבים.

ימים ספורים לאחר מכן, כאשר יצא התובע בשעות הצהריים לטייל עם כלב המשפחה, הגיח לפתע כלב הנתבעת, קפץ על התובע מאחור, וגרם לו ליפול על ברכיו. כלב הנתבעת החל לתקוף את כלב המשפחה במשך כמה דקות, וכתוצאה מכך נגרם מוות לכלב המשפחה של התובעת. לתובע נגרמו חבלות יבשות באמותיו וזרועותיו אשר החלימו לאחר כשישה שבועות.

בית המשפט פסק לטובת התובעים פיצויים על סך 107,000 ₪

מטרד ליחיד

במקרים בהם התנהלות או התנהגות של אדם מפריעה לאדם אחר להנאה סבירה מהשימוש במקרקעין תתאפשר תביעת נזיקין.

מיטרד ליחיד
מיטרד ליחיד

פירושו של מטרד ליחיד הנו כשאדם מתנהג או מנהל את עסקו או משתמש במקרקעין שבידיו באופן שיש בו הפרעה מהותית לשימוש סביר במקרקעין של אדם אחר או להנאה סבירה מהם בהתחשב במקומם וטיבם.

לשם תביעת נזיקין בגין עוולה זו יש להוכיח כי נגרם נזק ואת הקשר הסיבתי בין הפרת החובה לבין הנזק שנגרם. בהליך תביעת נזיקין בגין מטרד ליחיד שמורה לבית המשפט הסמכות להורות על הסרת המטרד בנוסף לכל סעד שיפסוק.

דוגמה בה הוגשה תביעת נזיקין בגין מטרד ליחיד:

אתא היה בית חרושת מפואר שהוציא בגדים לייצוא ואתא גרם למטרד של רעש לאדון שוורץ שהתגורר סמוך. אדון שוורץ הגיש תביעת נזיקין נגד בית החרושת. אדון שוורץ לא רצה פיצוי אלא צו מניעה. בהחלטת פסק הדין השופט מתבסס על סעיף 74 לפקודת הנזיקין: בית המשפט לא ייתן צו מניעה כשהנזק הוא קטן וניתן לפיצוי בכסף אבל אם הנזק הוא כזה שיש לך מטרד של רעש שלא נותן לך לחיות, זה לא נזק קטן. אומר השופט שמגר אין מקום במקרה כזה לתת פיצוי, ויש לתת צו מניעה נגד בית החרושת.

החלטת פסק הדין הייתה להוציא צו מניעה עבור המפעל עד אשר יתקין אמצעים להקטנת הרעש.

חובת ההוכחה בתביעת נזיקין

לפי הכלל מוציא מחברו עליו הראייה, אם אדם חושב שמגיע לו פיצוי עליו להוכיח זאת. במשפט האזרחי יש להוכיח זאת מעל ל-51%, ולכן על התובע לאסוף כמה שיותר עדויות וראיות המעידות על הנזק שנגרם ועל הקשר בינו לבין המזיק, כשלרוב מדובר במסמכים רפואיים, עדויות של עדי ראיה, תמונות שצולמו ועוד.

עלויות התובע בתביעת נזיקין

לרוב, שכר הטרחה של עורך הדין נגזר מגובה הפיצויים הסופיים, ולכן ההוצאה העיקרית של התובע היא אגרת בית המשפט שעלותה כמה מאות שקלים בלבד.

במקרים בהם מוגשת תביעה בגין רשלנות רפואית יש להוסיף לכתב התביעה חוות דעת מקצועית של רופא מומחה. ברוב המקרים אין צורך לחפש רופאים מומחים באופן עצמאי. אם תבחרו בשירותיו של עורך דין רשלנות רפואית בעל ניסיון בתחום אז הוא ימליץ לכם על רופאים מומחים המתאימים ביותר עבורכם. מטרתה של חוות הדעת היא לאמוד את הנזק שנגרם לכם ולקשר את מקרה הרשלנות לנזק שנגרם, כלומר, הוכחת הקשר הסיבתי.

אחריות קטין בנזיקין

לפי סעיף 9 לפקודת הנזיקין לקטין יש חסינות דיונית, כלומר, ניתן שקטין יבצע עוולה אך אי אפשר יהיה לתבוע אותו.

לדוגמה: שני חברים אחד בן 12 וחודש והשני בן 11 וחצי ולהם תחביב של שריטת מכוניות בדרכם חזרה מבית הספר. במידה וייתפסו, ניתן יהיה לתבוע בנזיקין את הילד בן ה-12 וחודש, אך את זה בין ה-11 וחצי לא ניתן יהיה לתבוע.

אחריות חולי נפש בנזיקין

בתחום הפלילי חולי נפש זוכים להגנה, אך האם יש להם הגנה גם מפני אחריות בנזיקין?

בפס"ד כרמי נ' סבג, קבע בית משפט העליון כי גם אם חולי הנפש לא הבינו את המשמעות המוסרית של ההתנהגות שלהם, יש מקום להטיל עליהם אחריות בנזיקין כאשר הייתה להם שליטה על ההתנהגות, ואילו תישלל האחריות רק במקרים בהם המזיק פעל כאוטומט ולא הייתה לו שליטה על מעשיו.

מיצוי זכויות וקבלת פיצויים עבור הנזק שנגרם לכם

תביעת נזיקין נולדת כאשר נגרם נזק לאדם כתוצאה מהתנהלות מזיקה של אדם אחר, ומאפשרת לניזוק לתבוע פיצויים עבור הנזק שנגרם לו. עילות לתביעת זו הנן רבות, כאשר הבולטת ביניהן היא עוולת הרשלנות. במקרים בהם נעשתה רשלנות על ידי רופא מטפל, אחות, צוות רפואי וכיוצא בזה, כדאי להיעזר בשירותיו של עורך דין רשלנות רפואית ולתבוע פיצויים עבור הנזק שנגרם מאחר ונזקים אלו חמורים ולפעמים אף בלתי הפיכים.