התנהלות רשלנית של הרופא המטפל או הצוות הרפואי גרמה לכם לנזק? עורך דין רשלנות רפואית בחיפה יבדוק את המקרה שלכם וינהל עבורכם תביעה לקבלת פיצויים עבור הנזק שנגרם לכם.

תביעת רשלנות רפואית אינה פשוטה ומצריכה סיוע צמוד של עורך דין רשלנות רפואית בחיפה הכוללת הוצאות לא מעטות עבור הכנת התביעה, אך גובה הפיצויים הנפסקים בתביעות אלו הם מהגבוהים ביותר.

מי יכול לתבוע בגין רשלנות רפואית?

  • מטופלים שנגרם להם נזק כתוצאה מרשלנות של הרופא המטפל, הצוות הרפואי או כל גורם רפואי אחראי אחר.
  • הורים זכאים להגיש תביעת רשלנות רפואית בשם ילדם הקטין אשר נפגע וניזוק.

מה באשר למקרה בו מטופל נפטר כתוצאה מרשלנות רפואית?

  • יש זכות תביעה לעזבון המנוח, והפיצויים שבית המשפט יפסוק יועברו לעזבון.
  • כל התלויים במנוח שניזוקו כלכלית עקב מותו זכאים גם להגיש תביעה.

את מי ניתן לתבוע בגין רשלנות רפואית?

ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית כלפי כל מטפל רפואי שטיפל במטופל שנגרם לו נזק.

בנוסף, למוסד הרפואי יש אחריות למעשיו ולמחדליו של הרופא המטפל (במסגרת אחריות שילוחית של המוסד הרפואי כמעביד של הרופא). לכן, ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית כלפי המוסד הרפואי שבו הרופא המטפל עובד.

האם מדובר ברשלנות רפואית או לא?

ככלל, יש להימנע מהגשת תביעה טרם פגישת התייעצות ראשונית עם עורך דין רשלנות רפואית בחיפה. עורך הדין יבחן ויבדוק את המקרה ונסיבותיו, ואת הוכחת עוולת הרשלנות ומרכיביה.

חשוב לדעת כי לא תקום עילת תביעה במקרה בו למטופל לא נגרם נזק כלשהו במסגרת הטיפול הרפואי שבגינו הוא תובע.

יש להוכיח כי הצוות הרפואי אכן התרשל כלפי המטופל, כלומר יש להוכיח כי הטיפול הרפואי חרג מהסטנדרט של טיפול רפואי סביר ומקובל.

בנוסף, נדרש להוכיח כי אותה התרשלות היא זו שגרמה לנזק אצל המטופל.

פניה לעורך דין רשלנות רפואית בחיפה

במקרה בו יש חשש לרשלנות רפואית, רצוי להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואיות בחיפה בעל ניסיון וידע מעמיק בתחום. עורך הדין יפעל לקבלת התיעוד הרפואי מהמטופל ומהמוסד הרפואי ויפנה את המטופל לרופא מומחה בתחום הפגיעה. לאחר איסוף החומר הרלוונטי וקבלת חוות דעת מרופא מומחה, יעריך עורך הדין מהו גובה הפגיעה והאם יש עילה להגשת תביעה.

3 שלבי ההליך של תביעת רשלנות רפואית

  1. איסוף התיעוד הרפואי

בהליך אזרחי על התובע בגין רשלנות רפואית להוכיח את יסודות העוולה מעל ל-51%. עקב כך, ישנה חשיבות רבה לאיסוף התיעוד הרפואי בכול הקשור לטיפול שבו מבקש התובע להוכיח כי נעשתה רשלנות.

ע"פ חוק זכויות חולה, חייב הרופא/המוסד הרפואי לתעד בכתב את הטיפול בחולה. מקרה בו לא נעשה תיעוד יכול להוות נזק ראייתי ונטל ההוכחה יועבר לצד הנתבע, אשר יידרש להוכיח כי לא נעשתה רשלנות.

נזק ראייתי נפוץ במקרי רשלנות רפואית, בהם בית המשפט מעביר את נטל הראייה על הרופאים באותם מקרים שהיעדר רישום רפואי מונע מהניזוק את יכולתו להוכיח את ההתרשלות של הרופאים.

היעדר הרישום צריך להיות כזה שאילו כן היה רישום, היה מתאפשר לתובע לדעת מהו הנזק שנגרם לו כתוצאה מההתרשלות.

לכל מטופל קיימת הזכות לקבל העתק של רשומה רפואית הכוללת את כל המסמכים והתיעוד הנוגעים למצבו הרפואי.

  1. חוות דעת של מומחה רפואי

על פי חוק, על התובע להצטייד בחוות דעת של מומחה רפואי בתחום של הרשלנות הנטענת, בכדי לתמוך בטענות התביעה. חוות דעת רפואית נדרשת הן על מנת להוכיח את נזקו של התובע והן על מנת להוכיח את התרשלות הרופא המטפל, וכן, את הקשר הסיבתי בין ההתרשלות לבין הנזק שנגרם למטופל.

עורך דין רשלנות רפואית יפנה אתכם למומחים רלוונטיים שיבדקו אתכם ויבחנו את התיעוד הרפואי הרלוונטי לתביעה, במטרה להכין חוות דעת רפואית מקצועית שתסייע לתובע בבית המשפט.

  1. הגשת התביעה

עורך דין רשלנות רפואית בחיפה שבחרתם יגיש עברכם את התביעה לבית המשפט. לכתב התביעה יצורפו מסמכים שמטרתם לבסס את עילת התביעה, וכן חוות דעת רפואית. בכתב התביעה יצוין סכום פיצויים מסוים עליו יחליטו התובע ועורך דינו ויוצגו טענות המצביעות על קיומה של עילה.

מהם הפיצויים בתביעת רשלנות רפואית?

התובע בגין רשלנות רפואית נדרש להוכיח כי נגרם לו נזק עקב אותה פעולה רשלנית מצד הרופא המטפל. בהערכת גובה הפיצויים בית המשפט ייקח בחשבון ראשי נזק שונים.

הגדרת נזק
הגדרת נזק

נזק – על פי החוק: אבדן חיים, אבדן נכס, נוחות, רווחה גופנית, או שם טוב, או חיסור מהם, וכל אבדן או חיסור דומים.

נזק ממון – הפסד או הוצאה ממשיים הניתנים לשומה בכסף ואפשר למסור עליהם פרטים.

עלויות הגשת תביעת רשלנות רפואית

אגרת בית משפט – התובע מחויב בתשלום אגרת בית משפט.

שכר טרחת עורך דין – עו"ד המייצג את המטופל התובע בגין רשלנות רפואית, גובה לרוב שכר טירחה על פי אחוזים מגובה הפיצויים שייפסקו בבית המשפט.

חוות דעת – עלות קבלת חוות דעת מומחה רפואי עלולה להגיע לאלפי שקלים, אך עם זאת תרומתה רבה והיא נדרשת בכדי לחזק את טענות התביעה.

האם הגשת התביעה כדאית מבחינה כלכלית?

עלויות הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית הנן הגבוהות ביותר מבין כל סוגי התביעות בתחום הנזיקין. עלויות גבוהות אלו נובעות בעיקר מהסכומים הנדרשים לצורך מימון חוות דעת רפואית שעלולה להגיע לאלפי שקלים, אגרת בית משפט ותשלום שכר טרחה עבור שירותיו של עורך דין הדין. עורך דין רשלנות רפואית בחיפה ידע להעריך את סיכויי הצלחת התביעה שלכם ואת העלויות הכספיות הנלוות לה, ובכך יסייע לכם בהערכת כדאיות התביעה ובהצלחתה.